Osnovne informacije o klubu

Karate Klub "SENSEI" Sarajevo, osnovan je 1996 godine. Cilj formiranja je okupljanje djece i omladine sa područja Sarajeva radi povećanja njihove fizičke spremnosti i to vježbanjem Karatea kao vještine samoodbrane i sporta. Razlog formiranja je bio i da se djeca sklone sa ulica, udalje od sve češće prisutnosti narkomanije. Omasovljenjem djece u sportu, klub je želio da djecu približi i omogući im da i u budućnosti ostanu naklonjeni sportu i sportskom načinu života. Karate Klub "SENSEI" Sarajevo trenutno broji 80-100 članova. 70% članstva su djeca do 15 godina, dok ostali dio čine mladi do 25 godina i to su uglavnom sa područja svih gradskih općina. Članovi kluba podjeljeni su po zvanjima (pojasevima). Vježbanjem karate sporta u našem Klubu, učitelji uče svoje članove:
 • hrabrošću
 • poštenju
 • časti
 • lojalnošću
 • da donose prave odluke
 • da imaju vjeru u sebe
 • da imaju prijatelje oko sebe.
Svim našim aktivnostima u Karate Klubu „Sensei“, sa našim članovima stvaramo odnos na ovim principima ponašanja i smatramo da će poslužiti kao dobra osnova za njhov daljnji društveno psihički razvoj.
Treneri

Kodeks ponašanja

 • Ne kasniti na trening osim ako je u pitanju opravdan razlog.
 • Prilikom ulaska u salu pozdraviti trenere naklonom koji je spečifican i tradicionalan za većinu borilačkih vještina.
 • Za bilo kakve nejasnoće obratiti se nekom od trenera ili starijih kolega.
 • Trenirati u čistom i urednom kimonu ili trenerki.
 • Slušati trenera ili stargijeg kolegu i ne ometati ga dok objašnjava i demonstrira.
 • Poštovati sva pravila borbe prilikom sparinga. Time se mogućnost povrede znatno smanjuje.
 • Poštovati svakoga bez obzira na njegovo/njeno zvanje (pojas).
 • U karateu se stiču mnogi prijatelji, ali trening se mora shvatiti ozbiljno u cilju postizanja što boljih rezultata.
 • Karateom se stiče vještina, snaga, brzina i kondicija. Karatisti ne trebaju biti agresivni ni na treningu, ni van treninga. Svoju vještinu trebaju koristiti samo u neophodnim situacijama.
 

Stručni štab

Merita Mensur Edin Emir Sanela Sabina Rijad
Merita Tirić Čampara Mensur Sladić Edin Kustura Emir Meholjić Sanela Merdžanić Sabina Bostandžić Rijad Kremo
majstor karatea
6. DAN
majstor karatea
3. DAN
majstor karatea
3. DAN
majstor karatea
3. DAN
majstor karatea
2. DAN
majstor karatea
1. DAN
majstor karatea
1. DAN
The first watch man is astepping-stone to success opens a wonderful world, since it will gradually addicted to omega replica watches watch the world, an endless enjoyment. I hope you fans can find their own quality and rolex replica direction. Master series is the entry-level Longines choice, price and rolex replica uk excellent ornamental, is currently the uk replica watches best workplace selection work for men.