"Um i tehnika postaju jedno u istinskom karateu" - Gichin Funakoshi.

Karate je borilačka vjestina koja koristi sve dijelove tijela u borbi, to jeste skup tačno određenih pokreta (blokova, udaraca i stavova). Iako porijeklom iz Japana, najraniji zapisi nađeni su na prostoru današnje Indije. Tu je prije više od hiljadu godina počela evolucija karatea, kao sistema vježbi za jačanje tijela i uma u budističkim hramovima. Vremenom je karate preko Kine došao do Okinawe i Japana, gdje poprima oblik kakav danas poznajemo.

Riječ karate nastala je od japanskih riječi KARA - prazna (gola), TE - ruka (šaka), te sufiksa DO - put, to jest kako se odbraniti od napadača golim rukama ("put prazne ruke").

Shotokan karate je utemeljio Gichin Funakoshi 1938. godine u Tokiju, te se smatra i osnivačem modernog karatea.

Danas se prema Svjetskoj Karate Federaciji (WKF) karateom bavi oko 100 miliona osoba u svijetu.
Gichin Funakoshi
The first watch man is astepping-stone to success opens a wonderful world, since it will gradually addicted to omega replica watches watch the world, an endless enjoyment. I hope you fans can find their own quality and rolex replica direction. Master series is the entry-level Longines choice, price and rolex replica uk excellent ornamental, is currently the uk replica watches best workplace selection work for men.